Odwodnienia terenu

Odwodnienia terenu budowy stanowią istotny element każdego projektu. W szczególności dla dużych inwestycji, w których mogą pojawić się problemy związane z odwodnieniem terenu. Instalacje igłofiltrowe to systemy przeznaczone do odwadniania wykopów budowlanych. Obniżenie poziomu wody na budowie umożliwia sprawne prowadzenie robót i znacznie skraca czas ich trwania. Zaletą instalacji igłofiltrowych jest to, że mogą być one stosowane w różnych warunkach i na różnych rodzajach gleb. Dzięki temu są one szeroko stosowane w budownictwie. Instalacje igłofiltrowe można także zastosować do odwodnienia terenu podczas prac melioracyjnych lub innych prac związanych ze zmianami krajobrazu.

Obniżenie poziomu wody na budowie może być konieczne ze względów bezpieczeństwa lub ze względu na konieczność prowadzenia prac ziemnych. Instalacja igłofiltra składa się z rury filtracyjnej, która jest umieszczona w wykopie. Rura ta ma otwory, które pozwalają na swobodny przepływ wody do środka. Woda podciągana jest przez rurę i filtrowana przez specjalną gąbkę, która usuwa zanieczyszczenia. Filtrowana woda jest następnie pompowana na powierzchnię lub odprowadzana do kanalizacji. Instalacje igłofiltrów są często stosowane w przemyśle budowlanym, gdyż są one wyjątkowo skuteczne w odwadnianiu wykopów. Są one również łatwe w obsłudze i mogą być używane przez długi czas. wynajem igłofiltrów