Jakimi kwestiami zajmuje się neurolog i kiedy może być wskazana jego pomoc?

Neurolodzy to lekarze specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu nerwowego, w tym mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Zajmują się również diagnozowaniem i leczeniem bólów głowy i napadów drgawkowych.

W leczeniu jakich chorób się specjalizują?

Neurolodzy diagnozują choroby, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane (MS), choroba Parkinsona i udar. Wykorzystują oni badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, aby obejrzeć mózg i rdzeń kręgowy w celu wykrycia guzów, torbieli lub innych nieprawidłowości, które mogą być obecne. Choćby z takich względów warto podjąć kontakt z neurologiem w formie online lub osobiście w wybranym punkcie medycznym.

Zajmują się również leczeniem pacjentów z bólami głowy, stosując leki zapobiegające przyszłym epizodom lub łagodzące ból w przypadku już występujących. Niektórzy neurolodzy są specjalnie przeszkoleni do wykonywania zabiegów chirurgicznych w leczeniu takich schorzeń jak padaczka i choroba Parkinsona za pomocą głębokiej stymulacji mózgu.

Oprócz diagnozowania i leczenia chorób układu nerwowego, neurolodzy wykonują u pacjentów zabiegi mające na celu określenie, która część ciała jest dotknięta chorobą lub urazem. Zabiegi te obejmują:

1) Elektroencefalografia (EEG) – badanie aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy.

2) Tomografia komputerowa (CT) – procedura diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do oceny przekrojów ciała.

3) Rezonans magnetyczny (MRI) – procedura diagnostyczna wykorzystująca pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania szczegółowych obrazów struktur w organizmie pacjenta.