Za co odpowiada zawieszenie pneumatyczne w samochodzie?

Zawieszenie pneumatyczne to rodzaj układu zawieszenia, który wykorzystuje sprężone powietrze do podtrzymywania ciężaru pojazdu, a nie sprężyny lub inne tradycyjne metody. Zawieszenie pneumatyczne było stosowane w wielu dużych pojazdach, w tym autobusach i ciężarówkach, przez wiele lat. W ostatnich latach jest również stosowane w samochodach wyższej klasy, takich jak Cadillac i Mercedes-Benz, które oferują regulację wysokości jako opcję.

Jakie zalety przemawiają za zawieszeniem pneumatycznym, względem innych typów?

Systemy zawieszenia pneumatycznego mają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi zawieszeniami sprężynowymi. Jedną z nich jest to, że mogą być regulowane, aby zapewnić bardziej płynną jazdę na wybojach. Inną zaletą jest to, że mogą obniżyć samochód po zaparkowaniu, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca podczas parkowania na wzgórzach lub wąskich drogach, gdzie może być mało miejsca między krawężnikami i innymi przeszkodami na poziomie ulicy. Ponadto, pojazdy z zawieszeniem pneumatycznym można obniżyć, aby umożliwić łatwiejszy dostęp pod nimi w celu konserwacji.

Systemy zawieszenia pneumatycznego wykorzystują sprężarki napędzane silnikiem lub silnikiem elektrycznym do pompowania powietrza do akumulatorów lub pęcherzy pod każdą studzienką koła pojazdu. Sprężarki są połączone z elektroniczną jednostką sterującą (ECU), która monitoruje informacje z czujników w całym pojeździe i reguluje ciśnienie w zbiornikach zgodnie z sygnałami z tych czujników.

Z jakich elementów składa się cały układ?

Układ zawieszenia pneumatycznego składa się z trzech głównych elementów: Kompresora, akumulatora i przewodów powietrznych.

Sprężarka pompuje powietrze do akumulatora, który przechowuje je do czasu, gdy jest potrzebne. Akumulator przechowuje całe to powietrze pod ciśnieniem w komorze między dwoma tłokami, dzięki czemu, gdy chcesz podnieść lub obniżyć samochód, nie musisz polegać na ciężkim płynie hydraulicznym, aby to zrobić.

Przewody transportują powietrze pod ciśnieniem z kompresora do każdego rogu pojazdu, gdzie podnosi lub obniża każde koło niezależnie poprzez wtłaczanie płynu przez zawory do komór w każdym rogu samochodu.

Kiedy podnosisz lub opuszczasz swój samochód, zużywa on część tego powietrza pod ciśnieniem, ale tak długo, jak w akumulatorze pozostaje wystarczające ciśnienie po podniesieniu lub opuszczeniu pojazdu, wszystko będzie w porządku, dopóki nie będziesz musiał podnieść lub obniżyć ponownie.