Czy warto pójść na studia podyplomowe?

 

Na pytanie, czy warto pójść na studia podyplomowe, odpowiedzi każdy musi udzielić sobie sam. Pójście na takie studia jest swego rodzaju inwestycją. Za edukację tego rodzaju płaci się z własnej kieszeni. Inwestycja ta zwraca się, jeśli dobrze wybierzemy kierunek studiów i dobrze wykorzystamy zdobytą tam wiedzę i kwalifikacje. Studia podyplomowe, w przeciwieństwie do licencjackich i magisterskich, nie dają żadnego tytułu naukowego. W zamian za to dają szczegółową wiedzę z jakiejś dziedziny. Wybór studiów tego typu uzależniony jest od chęci lub konieczności doskonalenia się w danym zawodzie. Studia podyplomowe wybierają przedstawiciele bardzo wielu zawodów. Decydują się na nie nauczyciele, psycholodzy, bankowcy, pracownicy budżetowi, pedagodzy, rehabilitanci, fizjoterapeuci itp. Kierunków takich studiów jest bardzo dużo i prowadzą je liczne uczelnie państwowe i prywatne. Edukacja tego typu dedykowana jest osobom pracującym, stąd też zajęcia realizowane są w wielogodzinnych blokach weekendowych. Programy poszczególnych studiów obejmują wykłady, warsztaty, treningi i zajęcia praktyczne. Prowadzącymi zajęcia są zazwyczaj nauczyciele akademiccy z tytułem doktora lub wyższym. Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie wymaga zdania egzaminów wstępnych. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń. Studia podyplomowe są szansą na podniesienie kwalifikacji, tym samym na poprawę sytuacji zawodowej i zarobkowej. Zdobyte tam umiejętności i wiadomości przydają się w pracy zawodowej. Warto jednak pamiętać, że taka inwestycja wiąże się też ze sporymi kosztami finansowymi. Jeśli chcemy podnieść swoje kwalifikacje, ale nie stać nas na studia podyplomowe, to możemy skorzystać z oferty szkoleń, które organizowane są przez instytuty szkoleniowe. Szkolenia te często są bezpłatne, a po ich ukończeniu otrzymujemy specjalistyczny certyfikat. Jest to więc dobra alternatywa dla droższych studiów podyplomowych.