Stabilizator napięcia – wybór krok po kroku 

Stabilizatory to urządzenia specjalizujące się w przepięciach. Ponieważ wahania w napięciach fazowych mogą doprowadzać do powstania różnych niebezpiecznych sytuacji, wiele układów wymaga zastosowania stabilizatorów w formie zabezpieczenia. Będą przeciwdziałać uszkodzeniom urządzeń, przestojom w pracy oraz awariom powstającym wskutek nadmiernych skoków napięcia. 

Wybór stabilizatora – jak powinien wyglądać? 

Przeglądając ofertę dostępnych urządzeń, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ich trzy główne parametry. Są to: moc nominalna/moc maksymalna, szybkość zmian w napięciu oraz zakres dedykowanego napięcia wejściowego. Jedynie dobierając stabilizator o odpowiednich parametrach uda Ci się uniknąć dotychczasowych problemów w funkcjonowaniu napięcia. 

Moc nominalna jest podawana w VA i dotyczy złości urządzenia do pracy z prądem o określonej wartości. Stabilizatory można przeciążać tylko o określoną wartość oraz przez wyznaczony czas. Po ich przekroczeniu stabilizator napięcia zamknie wyjście. 

Tempo znam w napięciu może być różne w poszczególnych urządzeniach. Parametr ten wyrażany jest w V/s. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto dopasować tempo zmian w napięciu do pracy sieci elektrycznej, a gdy nie znamy jej charakterystyki – warto wybrać urządzenia o uniwersalnej prędkości. 

Zakresu napięcia wejściowego ustala się zazwyczaj na poziomie 160-255 VAC. Gdy napięcie wejściowe mieści się w tym przedziale, napięcie na wyjściu będzie miało wartość 230VAC (z odchyleniami na poziomie 2%). Po przekroczeniu tego zakresu również gwarantowana wartość na wyjściu może ulec zmianie.